จ่ายบิลทรู รับเงินคืน 30 บ.

ง่ายเบอร์นี้ จ่ายสิ…
แค่จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท
จ่ายขั้นต่ำเพียง 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2564

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้*
**จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 สิทธิเท่านั้น**

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ง่ายเบอร์นี้ จ่ายสิ…แค่จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท

รายการส่งเสริมการขาย:
1. ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ที่ช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID และเลือกจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินคืนจำนวน 30 บาท ทันที
2. รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้
4. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 สิทธิเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2564

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  “ง่ายเบอร์นี้ จ่ายสิ…แค่จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “ง่ายเบอร์นี้ จ่ายสิ…แค่จ่ายบิลทรู 50 บาท รับเงินคืน 30 บาท” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้
  1. ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ที่ช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True iService / True ID และเลือกจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เมื่อชำระบิลทรูขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินคืนจำนวน 30 บาท ทันที
  2. รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
  3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้
  4. จำกัดสิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 สิทธิเท่านั้น
 5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

TruePoint ของฉัน

บัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

บิลทั้งหมด